Brava Vattenrenings logotyp. Vi erbjuder vattenfilter och vattenrening till storkök och industri.

Vattenrening och vattenfilter för storkök samt industri

Vattenkvalitetens betydelse i ett storkök är viktig. Så gott som alla kökets viktigaste funktioner påverkas direkt av vattnets hårdhet. Trots detta tar man ofta för givet att ett kommunalt vatten inte behöver åtgärdas. Vi rekommenderar att man gör en vattenanalys för att säkerställa vattenkvalitén.

Sätt hårt mot hårt vatten i storköket

Hårt vatten, alltså vatten med för hög kalkhalt, är precis som vid all industriell vattenanvändning det som har tydligast inverkan på materiel, maskiner och produkter. Men lyckligtvis är det både enkelt och lönsamt att åtgärda.

Brava Vattenrening har många års erfarenhet av att förse storköksmarknaden med alla typer av vattenfilter, avhärdningsfilter och RO-filter till diskmaskiner, kombiugnar och kaffemaskiner samt hela kök. Vi har en väl fungerande och rikstäckande serviceorganisation. Vi är etablerade i Enskede söder om Stockholm med kontor och lager.

 • Diskmaskinen fungerar betydligt bättre och behöver avsevärt mindre diskmedel. Inget avkalkningsmedel behövs.
 • Livslängden på diskmaskiner och alla andra maskiner som får arbeta med ett mjukare vatten kommer att bli betydligt längre.

Med ett mjukt rent vatten kommer alla vattenanvändande system och apparater att arbeta snabbare och effektivare. Dessutom skonar man miljön genom att använda mindre rengöringsmedel. Effektiviteten i alla energikrävande vattensystem kommer också att öka och på så sätt minska utsläppen av koldioxid.

Industriell vattenanvändning

Professionell industriell användning av vatten kan vara allt från en biltvätt till rengöring och kylning inom tillverkningsindustrin, eller duscharna i en idrottsanlägging.

Hårt vatten, eller vatten med för hög kalkhalt, är det största generella problemet och samtidigt det som är enklast och lönsammast att åtgärda.

Ett Brava kalkfilter som avhärdar vattnet fungerar helt utan elektricitet, renar sig automatiskt och ger alltid direkt märkbara fördelar:

 • Betydligt bättre rengöringsresultat och hygienegenskaper.
 • Avsevärt minskad förbrukning av rengöringsmedel, tvättmedel etc.
 • Inget kalk som binder partiklar och sätter igen munstycken, ger droppande kranar etc.
 • Inga beläggningar i vattensystem, vattenrör, ventiler, termostater etc som minskar genomströmning och verkar funktionsnedsättande.
 • Inga isolerande beläggningar i vattenvärmare och värmesystem som effektivt sänker effekten och ökar energibehovet.

Kalkrelaterade förluster i varmvattenberedaren

 • Med ett mjukare renare vatten kommer ditt värmesystem att arbeta snabbare och effektivare.
 • Elementen i varmvattenberedaren kommer att hålla längre.
 • Rörsystemet förblir intakt och ger högsta möjliga flöden i tappkranarna.
 • Tidigare avlagringar försvinner bit för bit och systemet blir så småningom renare och effektivare.